Humorystyczny słownik języka polskiego


Powstał z aforyzmów, cytatów i przysłów