Krzyżówki online z hasłem


Krzyżówka numer 7

W miarę rozwiązywania krzyżówki odkrywać będziesz kolejne litery ukrytego w diagramie w kratkach z kółkiem głównego hasła krzyżówki. Powiększ swoją wiedzę, sprawdź definicję hasła. Wiedzy nigdy nie za wiele. Do wpisywania polskich liter ze znakami diakrytycznymi można skorzystać z mini klawiatury umieszczonej pod krzyżówką.

Opublikowano 24 marca 2024

Destruktor gra logiczna
Do wyboru dwa poziomy trudności