Krzysztof Bilica


Biografia i wybrane aforyzmy

Krzysztof Bilica – wybitny muzykolog, eseista, prozaik i aforysta – urodził się w 1946 roku we Wrocławiu.

Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie i w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, a w tamtejszej Akademii Muzycznej odbył podyplomowe studia edytorstwa muzycznego. W roku 2008 otrzymał stopień naukowy doktora sztuki muzycznej. Napisał lub zredagował ponad 10 tysięcy haseł i artykułów muzycznych do ponad 20 encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN (papierowych i multimedialnych).
Był redaktorem czasopisma „Ruch Muzyczny”, w którym prowadził działy historii muzyki i recenzji książek muzycznych, pisał też felietony „Od Redakcji”.
Występował również jako organista w kościołach warszawskich.
Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich w Sekcji Muzykologów. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach muzykologicznych, opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz książki o tematyce muzycznej.
Jako aforysta zadebiutował w maju 1968 roku w tygodniku studenckim „Politechnik”. Aforyzmy publikował m.in. w „Tysolu”, dodatku do tygodnika „Solidarność”, w „Arcanach”, „Wiku”, dodatku do tygodnika „Wprost”, a w latach 2002–2012 we własnych rubrykach aforystycznych w tygodniku „Przekrój”. Jego aforyzmy znalazły się w licznych antologiach.
Wydał dwa zbiory swoich aforyzmów: Słownik wyrazów własnych (1995) i Myślnik. 303 aforyzmy z „Przekroju” (2009).
Do jego aforyzmów dziesięcioro kompozytorów polskich komponuje utwory wokalno-instrumentalne. Ich prawykonanie odbędzie się 12 maja 2019 w Mazowieckim Instytucie Kultury na koncercie pod nazwą „Aforyzjada”.


Test na spostrzegawczość
Odszukaj ukryte w tekście nazwy zwierząt.


Aforyzmy Krzysztofa Bilicy


Więcej aforyzmów Krzysztofa Bilicy


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).    Dowiedz się więcej    OK