Janusz Wasylkowski


Biografia i wybrane aforyzmy

Janusz Wasylkowski – poeta, pisarz, publicysta, aforysta. „Kustosz pamięci” o polskim dziedzictwie kulturowym we Lwowie

Janusz Wasylkowski urodził się 2 sierpnia 1933 roku we Lwowie. Ojciec był ślusarzem, matka gospodynią domową.
We Lwowie przeżył niemieckie bombardowania w 1939 roku, pierwszą okupację sowiecką, okupację niemiecką i ponowne zajęcie miasta przez Armię Czerwoną.
W 1944 roku wyjechał z rodzinnych stron. Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów związał się z teatrami studenckimi, był m.in. założycielem Teatrzyku Satyry „Panuracy”, który z czasem przekształcił się we wrocławski Teatr „Kalambur”. Współtworzył tygodnik „Poglądy”, wyreżyserował też kilka programów telewizyjnych.
W 1961 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie poświęcił się dziennikarstwu. Pracował m.in. w tygodniku harcerskim „Drużyna” oraz w „Życiu Gospodarczym”. Kiedy pytano go, jak udaje mu się łączyć pisanie poważnych artykułów z dziedziny gospodarki z twórczością satyryczną, odpowiadał: „im lepiej poznaję nasze życie gospodarcze, tym lepszym jestem satyrykiem, im lepszym jestem satyrykiem, tym łatwiej przychodzi mi zrozumieć nasze życie gospodarcze”.
Był kierownikiem artystycznym Teatru Rozrywki w TV, zrealizował 45 spektakli.
W latach 1987-88 kierował teatrem „Buffo”.
W 1991 roku założył Instytut Lwowski oraz pismo „Rocznik Lwowski”, którego do dziś jest redaktorem naczelnym. Wydawanie periodyku miało duże znaczenie dla zachowania pamięci o polskim dziedzictwie kulturowym we Lwowie i o wybitnych lwowiakach.
Janusz Wasylkowski opublikował 21 książek poświęconych różnej tematyce: sztuki teatralne, wiersze, satyry, monografię polskich organizacji niepodległościowych w Danii. Jest autorem licznych aforyzmów i reportaży. Jego publikacje oraz sztuki teatralne tłumaczone były na wiele języków świata, m.in. na czeski, słowacki, niemiecki, angielski, duński oraz bułgarski.
Wiele lat pasjonowała go historia lwowskiej piosenki, lwowskiego humoru, lwowskiej satyry. Opracował książki „Piosenki lwowskiej ulicy”, „Lwowska piosenka na wojennym szlaku”, „Lwowskie misztygałki” i słownik gwary lwowskiej.
Jest też zapalonym kolekcjonerem. Jego zbiór ponad 16 tysięcy pocztówek „Kresy wschodnie dawnej Rzeczpospolitej” nabyła Biblioteka Narodowa.
Za swą działalność Janusz Wasylkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in.: Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Złotą Odznakę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Złotą Odznakę Związku Ziem Wschodnich RP, Medal „Pro Memoria” oraz Honorowe Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta.
W 2017 otrzymał nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej za aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989.


Lubisz zagadki?
Rozpoznaj polski film po jednym kadrze.


Aforyzmy Janusza Wasylkowskiego


Więcej aforyzmów Janusza Wasylkowskiego


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).    Dowiedz się więcej    OK