Reklama – najważniejsze informacje

Czym jest reklama?

Reklama (z łac. reclamare) – w dosłownym tłumaczeniu… robienie wrzawy.
Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Można jednak wyróżnić również reklamę społeczną oraz reklamę polityczną.Istnieją zjawiska łączące ze sobą wymienione typy reklam – reklamy powstającew ramach kampanii marketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi.

Reklama komercyjna zmierza do promocji sprzedaży lub korzystania z towarów i usług.Jej ważną cechą jest to, że przekaz jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediomza nadanie komunikatu reklamowego i ma nad nim pełną kontrolę.

Reklama społeczna ma na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych.Inspiruje do działania, zmienia negatywne postawy, sprawia, że bardziej świadomie dokonujemy pewnych wyborów.
Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań reklamy społcznej.Przykładowo trudno określić, czy należy do niej reklama artystyczna.

Reklama polityczna to nieodzowny element każdej kampanii wyborczej, dzięki któremu kandydat polityczny bądź partia nabywa okazję aby przedstawić odbiorcom przekaz polityczny.Czyni to za pomocą środków masowego przekazu.

Historia reklamy

Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. Napisy na ścianach budynków, kamienne lub terakotowe szyldy karczm, zajazdów.
W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała ona charakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna.

Wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Pojawiły się gazety. Ok. 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową. Były to wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy.

Po drugiej wojnie światowej rynek reklamy komercyjnej w Polsce praktycznie nie istniał.

Etapy projektowania i funkcje reklamy

Etapy projektowania

Funkcje reklamy

Korzyści i zagrożenia płynące z reklamy

Korzyści

Zagrożenia

Współczesna reklama

Skuteczna reklama powinna spełniać wymagania formuły AIDA:

Już w Polsce przedwojennej Tadeusz Krzyżewski, w swojej książce „Reklama prasowa” – wydanej we Lwowie w 1937, podjął się tłumaczenia tego terminu jako U.Z.D.A. (uwaga, zainteresowanie, dążenie, akcja).

Obecnie niektórzy dodają jeszcze jedną literę: S – Satisfaction (satysfakcja) – usatysfakcjonowanie klienta, co spowoduje, że znowu wybierze ten sam produkt i poleci go innym. Coraz częściej używa się też zwrotu AIDAL, czyli w wersji poszerzonej o słowo „Loyalty”.

Wydaje się, że współczesne reklamy nacisk kładą na „zwrócić uwagę”. Twórcy reklam starają się by ich dzieła były zaskakujące, szokujące, aby w natłoku otaczających nas ze wszystkich stron reklam, właśnie ta zwróciła nasza uwagę.

Ciekawe przykłady reklam

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).    Dowiedz się więcej   OK