Foto zagadki (2)

Test pamięci wizualnej


Dwanaście pytań w formie foto zagadek z odległych od siebie dziedzin. Tego typu quiz jest dobrym testem pamięci wizualnej. Ten rodzaj pamięci jest uważany za inny niż pozostałe rodzaje pamięci, takie jak np. zapamiętanie faktów. Ludzie posiadają różne stopnie zdolności pamięci wizualnej, chociaż mają skłonność do traktowania pamięci wizualnej jako nieomylnej, a tymczasem wykazano, że nie zawsze obiektywnie przywołują informacje wizualne.

12 pytań
Opracowanie Echonet
Opublikowano: 10.03.2024

Destruktor gra logiczna
Do wyboru dwa poziomy trudności