Krzyżówki online z hasłem


Krzyżówka numer 6

W miarę rozwiązywania krzyżówki odkrywać będziesz kolejne litery ukrytego w diagramie w kratkach z kółkiem głównego hasła krzyżówki. Powiększ swoją wiedzę, sprawdź definicję hasła. Wiedzy nigdy nie za wiele. Do wpisywania polskich liter ze znakami diakrytycznymi można skorzystać z mini klawiatury umieszczonej pod krzyżówką.

Opublikowano 12 stycznia 2024

Wieże Hanoi
Z podpowiedzią bez limitu ruchów