Fascynujący świat zwierząt i roślin


Zdumiewające fakty, ciekawostki i rekordy przyrodnicze

Gorące pustynie, obszary polarne pokryte lodem, rozlegle zielone stepy, lasy równikowe, lasy strefy umiarkowanej, bezkresne sawanny, rzeki i jeziora, morza i oceany, góry i... miasta – to naturalne środowiska, w których żyją zwierzęta i rośliny.

Bezkręgowce

Wszystkie zwierzęta nieposiadające kręgosłupa i czaszki, a więc: mięczaki, skorupiaki, owady, pajęczaki... Do bezkręgowców współcześnie należy 95–97% występujących zwierząt.

Gady

Skóra gadów pokryta jest rogowymi tarczami lub łuskami, a temperatura ciała zmienia się wraz z temperaturą otoczenia. Większość z nich zamieszkuje cieple regiony.

Płazy

Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich. Ich rozwój musi przebiegać w środowisku wodnym, tam kopulują i składają jaja.

Ptaki

Mają lekki szkielet, przednie kończyny przekształcone w skrzydła, ciało pokryte piórami, które umożliwiają lot i zapewniają izolację termiczną. Posiadają doskonały wzrok, który pomaga im w orientacji podczas lotu.

Rośliny

Rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi, bez nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia, w tym człowiek. Dla wielu organizmów rośliny stanowią źródło pokarmu, są schronieniem i podstawowym komponentem kształtującym siedlisko. Mają ogromny wpływ nasze środowisko życia, oddziałując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza i hałas, wpływają także na nasze środowisko kulturowe ze względu na walory estetyczne i krajobrazowe.

Ryby

Zamieszkują wszystkie wody na Ziemi. Charakteryzują się różną wielkością, kształtem ciała i ubarwieniem. Oddychają skrzelami i poruszają się dzięki ruchom płetw.

Ssaki

Są jedynymi zwierzętami, które karmią swoje potomstwo mlekiem produkowanym w gruczołach mlekowych matki. Ssaki zamieszkują w większości środowisko lądowe. Obecnie żyje na świecie ponad 5800 gatunków ssaków.